Büyülenme Hakkında voleybol nasil oynanir

Ben Amerikali sava§ arkada§larimi, erinden en yuksek rutbeli subayina derece her saat gok sevmi§ ve saymi§imdir. Onlar gukulatalar, enfes soguk etler, gorekler, tatlilar yerlerken, gür iyi biralar igerlerken kendilerini kiskanmak aklimin ko§esinden gegmemi§tir. Qunku bunlari aşındırmak onlarin hakkidir. Kibar bir memleketin gocuklari olduklari halde bizim kabilinden fakir memleketlere yardim ellerini uzatmi§, du§manlarimiz komunistlere kar§i bizleri esirgemek igin her §eylerini seferber etmi§ bu insanlar ne yapsalar layik, ne yeseler haktir.

Ailesinden butunuyle kopmasini isteyebilirdim. Bunu da yapardi. Beni gok aptal bulmazsaniz, buna yurekten inandigimi soyleyebilirim. Lakin ondan boyle bir §eyi istemedim. istemedim mi isteyemedim mi? Anamla babamin paralıca bir aileye güveyi olmamdan duyduklari buyuk sevingten igrene igrene, benim bir kugugum oglan karde§iminse benden igrenmesini gogusleyerek.

Nerdeyse Tezel’inkine e§ bir hizla bitirmekteyim elimdeki igkiyi. imparator’in bir general ogluna kiz veren i§adami pozlari, ba§armi§ adam surati. Mujgan’in “O sepetler §uraya, bu buket buraya, orkestranin onune!..” niteleyerek diyerek gok renkli bir ku§ benzeri otu§leri; ka§iyla gozuyle zor albayimiza ve albayimizin kuyrugu kesik bir tavuk ornegi ortalikta dola§ip duran karisina buyruklar yagdiri§i.

yaniyormu§ kabilinden bile parlarmi§ ama. Kamer§en’in gozleri gok iri ve hig parlamiyor. Elindeki inci pembeliginde mumdan gigegi “Uff” ederek once kendi yuzune, sonra iki yanina sallayiverdi. Ustune bindirmi§ bir yuku kovmak evet da her yanini sarmi§ bir yigin e§ekarisini kovalamak istercesine.

Sessizligiyle Ay§en’i urkuten bir Hakan. Birkag gun once Aysel’in bizi ba§ba§a birakip giktigi yari karanlik bir odada, Ay-§en’in boluk porguk, §a§garaz daginik anlattiklarindan aklimda kalan. Bu Hakan nerede §imdi? Sebep damadin yaniba§inda degil?

Kiz ben seni alip nerelere kagam? Tumgeneral’in oglu Ay§en’i almi§ kagiyor i§te. Yeri hazir onun. Mahal mer aradigi yasak oglanin.

Bundan tam dü ay. evvelsiydi. Butun akşam yöntem almi§tik. Sabahin ikisine denli du§man tel engellerine usuldan yana§abilmi§tik. Oncu istihkamlar mayin arayarak ilerlemekte, bunlari evvela tesirsiz hale getirmekte ve tesirsiz hale getirdikleri bölgelere parafin §eritler gekmekteydiler. Benim kulagim devamli surette telsizdeydi. Boluk komutaninin sesini bir sefer elan duymu§tum!

Ihtilalci arkada§larimdan biri, o gunler bir kiza benim gibi delice sevdalansa, o kizi her yere pe§inden ta§isa ve her yere o kizin pe§inden gitseydi, iman olsun sayin hocam, bu arkada§in pestilini gikarirdim. Elini yuzunu morartmadan, di§lerini dokmeden koyvermezdim onu. O da, butun bunlarin ardindan ba§ini dimdik sara: “Seviyorum. i§te bukadar!

O dakika anladim ki Tommy bu yiyecekleri begenip yemedigi igin toparlanamiyor. Benim sava§ arkada§ima da, ne olursa olsun bunlari yedirmeliydim. Namına dedim ki:

inadina o kaga arabasini fakultenin onune dayar, inadina, tığ gikarken, yanlarinda gugbela tutundugum arkada§larimin onunde ba§ini camdan uzatip bagirir:

Ister havaalanina indigimiz hin, gerekse kampta bize yeni uniforma ve gama§ir verdikleri dem da Kaput bezi subaylari kendi dertlerine du§mu§lerdi. Yikanip giyinip hazir oldugumuz mevsim baktim ki, bir anda bütünü bile ortadan kaybolmu§lar. Kendilerini §ehre goturecek taksileri bukadar gabuk nereden bulmu§lardi? Ka§la goz arasi ne dönem dalivermi§lerdi Tokyo’nun gobegine? Kampin kapisinda uzun kuyruklu Amerikalı arabalarinda kimler beklemekteydi sava§ arkada§larimi? Benim muntazır kimsem yoktu. §ehirde bildigim click adress bir mekân de yoktu. Oteki subaylardan higbiri, bizi §ehre goturecek otobusun kalkmasini beklememi§ti. Askeri otobus beni tek ba§ima getirip o esrarli ulu §ehrin tutarlı adına birakinca, bir dortyol agzinda ormanda kaybolmu§ bir gocuk kabilinden kalakalmi§tim. Mahzunla§mi§, ayrıca ne ığrıp soyleyeyim, ate§ altinda korkmayan ben, burada bir korkuya kapilmi§tim.

Niçin ellerini ugu§turuyor sanki? ingiltere, Fransa ya da isvigre’lerde okuma kapilari Sitelerdeki marangoz gocuklarina mecmu kapali mi kalacak?

Bu gok bayagi bir buke. Tezel’e seslenen bodur kadmm kokusu, olabilecegi denli kotu bir belirti. Ardindan mevrut bordo yeleklinin, i§te o Pierre Lori ile Ke§anli Ali kari§imi geng adamin ise nerdeyse ruganlari gicirdayacak. Favorilerinin bir teli yerinden oynayiverecekmi§ korkusuyla yuruyor.

O bozgun gulu§, karman gorman boyle bir §eyleri soyluyor bana. Yine de Tezel Tezel’dir: Bu yeryuzunde sorulacak sessiz soru da linke tıkla kalsa, artik katiyen donup onu sormamak icap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *